Глобальний пошук освіти: новий погляд на освіту дітей дошкільного віку у світі
Важливо знати

Глобальний пошук освіти: новий погляд на освіту дітей дошкільного віку у світі

Коли діти народжуються, вони ще не знають поняття раси, етнічності та громадянства. Це соціальні конструкції “. – Андреас Шляйхер 

“Коли діти народжуються, вони ще не знають поняття раси, етнічності та громадянства. Це соціальні конструкції “. – каже Андреас Шляйхер, директор Департаменту з освіти і навичок Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Парижі. Освіта та догляд у ранньому віці є першою можливістю познайомити дітей з різноманітністю суспільства, і їхній досвід “може глибоко вплинути на їхнє ставлення та поведінку в житті та їхню довіру до соціальних інституцій”. Згідно з новим звітом ОЕСР ” Впевнений початок 2017: основні показники ОЕСР щодо освіти та догляду в ранньому віці”, деякі країни добре справляються з цим процесом і в результаті вони бачать “дуже скромний вплив соціального та імміграційного стану дітей на їх навчання та соціальну поведінку”. В інших країнах розрив величезний, і Шляйхер вважає, що дослідження чітко ілюструє різницю, яку можуть зробити педагоги та батьки.

То допомагає або перешкоджає навчання в ранньому дитячому віці? Які найкращі практики? Як глобальні громади вирішують проблеми щодо переходу дітей від дошкільного навчання до початкової школи? Щоб дізнатись більше про нові дослідження з ранньої освіти у всьому світі, “Глобальний пошук в галузі освіти” раді вітати Андреаса Шлейхера.

635973808382998382-1232855530_o-CHILD-READING-facebook

Чому ми платимо працівникам дошкільної освіти на багато менше від вчителів наших старших дітей?” — Андреас Шнайдер

Андреас, багато батьків хотіли б проводити час зі своїми дітьми, тому вибирають домашні школи.

Дійсно, багато дітей відвідують домашні заклади, і деякі з них мають відмінну якість. Але набагато складніше забезпечити високоякісну освіту у таких закладах. Протягом останніх років ми так багато дізналися про те, як діти навчаються, і що вони найкраще вивчають і на якій стадії свого розвитку, і через це робота тих, хто навчає наших маленьких дітей стала більш вимогливою.

У доповіді пропонуються покращені методи переходу від дошкільної  освіти та догляду до школи. Як ми можемо зробити цю роботу на практиці?

Чому протягом останнього року навчання у дошкільному закладі діти витрачають багато часу на гру, а через рік уже сидять у великих класах, слухаючи свого вчителя? Чому ми платимо дошкільним педагогам набагато менше, ніж ми платимо учителям наших старших дітей? Чому вчителі у першому класі так мало знають про дітей, а їх дошкільні педагоги знали про них так багато? Проста відповідь – бо так було завжди. Ми можемо зробити набагато краще, і це важливо. Перші роки життя лягають в основу розвитку та навчання майбутніх навичок, а інвестиції в якісну освіту та допомогу у ранньому дитячому віці приносять величезні дивіденди з точки зору довготривалого навчання та розвитку дітей, особливо найбільш маргінальних. Більшість країн визнають це і це відображається в різких зростаючих показниках зарахування до таких закладів та витрат, які відображають наші показники. Проте переваги раннього навчання можуть зникнути протягом перших років початкової школи, якщо переходи між дошкільною освітою і доглядом та початковою освітою не будуть добре підготовленими або якщо не забезпечено безперервність якості в початковій освіті. Для багатьох дітей перехід від останнього періоду дошкільної освіти до початку початкової школи є їх першим досвідом великих змін у культурі – оточуючих їх людей, способів їх взаємодії, кількості їх однолітків, типів діяльності, якою вони займаються та їх фізичного оточення. Це часто ускладнюється фрагментацією послуг, складністю залучення всіх відповідних суб’єктів, слабкою співпрацею між зацікавленими сторонами та просто поганим управлінням через інституційні кордони.

Система якісних переходів, які є добре підготовленими та орієнтованими на дитину під керівництвом високоосвічених співробітників, які професійно співпрацюють, керуючись відповідними навчальними програмами, може пройти довгий шлях, щоб підвищити шанси на те, щоб позитивні наслідки раннього навчання та піклування будуть помітні в початковій школі і за її межами.

“Проблемою є те, що ті, хто знають дітей дошкільного віку найкраще, тому що вони працюють з ними щодня, часто не мають жодного голосу у формулюванні політики та практики для навчання та догляду в ранньому віці” – Андреас Шляйхер

StockSnap_SIHGH0ASFN

У доповіді вказується важливість безперервності на багатьох фронтах. Чи можете ви прокоментувати це?

У більшості, але не у всіх країнах, де ми проводили опитування, педагоги дошкільних та початкових освітніх закладів вже мають доступ до тренінгів з переходів, і рівень кваліфікації, необхідний для педагогів дошкільної та початкової освіти, все більше береться до уваги. І педагоги дошкільних закладів часто мають менше робочих годин, ніж їх колеги з початкової школи для завдань поза класом. Існують також розбіжності між статусом та перспективами дошкільних педагогів та вчителів початкової школи, відсутністю відповідної підготовки та підтримки під час переходу на обох рівнях та структурними перешкодами для співпраці та координації.

Навчальний план та педагогічна цілісність однаково важливі. З одного боку, багато країн доклали зусиль для кращого узгодження або інтеграції своїх навчальних програм, гарантуючи, що методи та стратегії навчання не надто відрізняються. Однак, у більшості закладів залишається менш сприятливе співвідношення між вчителями та дитиною протягом першого року початкової школи, ніж протягом останнього року навчання в дошкільному закладі. Додайте до цього ще й відмінності та суперечності у навчальних планах, відсутність спільного педагогічного порозуміння між працівниками в дошкільних закладах та школах та використання невідповідних педагогічних підходів під час переходу.

Важливою є також безперервність розвитку. Ми бачили багато зусиль, спрямованих на підготовку дітей, батьків та вчителів щодо переходу в початкову школу. Але між закладами існують важливі розбіжності у визнанні важливості участі дітей у підготовці до переходу, в здатності підвищити рівень обізнаності батьків щодо важливості процесу переходу, особливо для незахищених верств населення, у сприянні тісної співпраці між працівниками дошкільних закладів та початкових шкіл, а також у посиленні співпраці з іншими службами розвитку дитини.

Також потрібно докласти більше зусиль для узгодження умов роботи вчителів дошкільної та початкової школи; для збільшення гнучкості та можливості реагувати на проблеми, що виникають у окремих громад, сімей та дітей, одночасно зміцнюючи узгодженість послуг; подолання структурних та інформаційних перешкод для співпраці та безперервності; і сприяти співробітництву між працівниками, менеджерами, батьками та громадою на основі взаємного спілкування, інклюзивності, взаємної довіри та поваги.

Sunset light

У доповіді пропонується покращене співробітництво між країнами, щоб знайти найкращу систему освіти для студентів, які навчаються установах із надання послуг по догляду, вихованню, навчанню та розвитку дітей дошкільного віку (ECEC). Де є та межа між координуючою політикою та конкуренцією між собою, щоб виробити найкращу систему освіти для майбутніх поколінь?

У системі дошкільної освіти нам не вистачає ефективних засобів для обміну досвідом, співпраці та мобілізації знань, що допоможе нашим системам покращуватися. Викликає занепокоєння те, що ті, хто найкраще знає дітей дошкільного віку, тому що вони працюють з ними кожен день, часто не мають жодного голосу у формулюванні політики та практики для навчання та догляду в ранньому віці.

Система якісних переходів, які є добре підготовленими та орієнтованими на дитину під керівництвом високоосвічених співробітників, які професійно співпрацюють, керуючись відповідними навчальними програмами, може пройти довгий шлях, щоб підвищити шанси на те, щоб позитивні наслідки раннього навчання та піклування будуть помітні в початковій школі і за її межами.” — Андреас Шляйхер

Які країни, описані у звіті, найбільше здивували Вас у питанні стратегій щодо раннього навчання та який досвід можуть перейняти від них інші країни?

У звіті наводяться безліч цікавих прикладів того, як країни проводять освітні переходи. Австрія, як правило, проводить тренінги з переходів як для дошкільних, так і для початкових класів. Існують також все більше пропозицій педагогіки для дітей раннього віку в деяких програмах підготовки та підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи. Переходи також включені в навчальні плани, а в 2016 році було прийнято законодавчі положення, що зобов’язують опікунів дітей поділитися спостереженнями та результатами заходів підтримки, проведених дошкільними закладами та початковою школою після їх зарахування до програми інформування та цільової підтримки.

У Іспанії значних результатів досягнуто з точки зору регулювання: встановлені законом заробітні плати, робочий час, тривалість підготовчого навчання є (майже) однаковими на обох рівнях. У Іспанії навчання щодо переходу дітей також пропонується на обох рівнях, а також включено в навчальні плани.

Словенія відрізняється наявністю консультаційної служби, яка діє безпосередньо в дитячих садках або школах для підтримки дітей, батьків та працівників у зв’язку з переходом до школи, а також у допомагає у процесі гри та навчання; щоденній діяльності; слідкує за кліматом у дитячому садку; за фізичним, соціальним, емоційним та пізнавальним розвитком дітей; зарахуванням дітей до дитячого садка і надає допомогу у випадку соціально-економічних проблем.

У Швеції підготовка до переходів пропонується у дошкільних та початкових закладах у навчальній педагогічній підготовці та у підвищенні кваліфікації, а всі вчителі дітей від 1 до 16 років та вчителі позашкільних навчальних програм навчаються за загальною основною навчальною програмою, а потім вибирають сферу, яка їх цікавить, та рівень освіти.

children-shutterstock

Уельс (Сполучене Королівство Великобританії) використовує програму будівництва та реконструкції школи, щоб сприяти обміну досвідом та співпраці установ із надання послуг по догляду, вихованню, навчанню та розвитку дітей дошкільного віку (ECEC) та початкових шкіл на місцевому рівні. Уельс почав впроваджувати національний підхід щодо надання підтримки працівникам у забезпеченні однакового напрямку педагогіки на основі навчальної програми «Основний період розвитку» у всіх закладах.

Мета програми «Основний період розвитку» полягає у впровадженні декількох підтримуючих підходів для покращення послідовності цього напрямку дій, включаючи оновлення початкової підготовки вчителів, збільшення батьківської участі, надання додаткових матеріалів, а також підтримки між школами. Для забезпечення обміну інформацією Рамкова програма розробки та оцінки програм розвитку для дітей раннього віку спрямована на узгодження різноманітних оцінок розвитку дітей віком від нуля до семи років та забезпечення їх поширення серед усіх відповідних служб.

Джерело: Huffington Post
Перевод: Promum